Psychotherapie

Het doel van psychotherapie is om jezelf te bevrijden van overtuigingen en/of angsten die voortkomen uit (oude) ervaringen. Ik maak gebruik van diverse methoden uit de verschillende psychotherapeutische disciplines afgestemd op het probleem en op de persoon. Om je inzicht te geven in de achtergrond van de methoden die ik gebruik, volgt hieronder een korte beschrijving.

Je bent je vaak niet precies bewust waar hetgeen je belemmert vandaan komt. Dit komt omdat veel onbewuste processen ons denken en handelen beïnvloeden. Je zou het je kunnen voorstellen als een ijsberg waarvan een klein gedeelte, het bewuste, boven het wateroppervlak zichtbaar is. Het gedeelte onder het wateroppervlak, het onderbewuste, is veel groter en minstens zo belangrijk. In het onderbewuste is echter ook veel kennis beschikbaar om je probleem te verwerken en op te lossen. In principe heb je dus zelf alles in huis om weer grip te krijgen op je probleem. Daarom kan het in de therapie van belang zijn om toegang te krijgen tot je onderbewuste.
Om toegang te krijgen tot de kennis die in het onderbewuste is opgeslagen, maken we gebruik van ‘trance’.
Trance is een verandering in je bewustzijn waardoor je in contact komt met je onderbewuste. Het is een toestand van ontspanning en geconcentreerde aandacht waardoor je je meer kunt openstellen voor dieperliggende gevoelens en verbanden. Het bewuste observerende ik zal daarbij altijd op de achtergrond aanwezig zijn. Iedereen heeft eigenlijk wel ervaring met trance, zoals dagdromen of bijvoorbeeld zo opgaan in een boek of film dat je opschrikt van de telefoon. Het in trance komen is heel eenvoudig en het is iedere keer weer bijzonder welke inzichten zich openbaren in deze staat van bewustzijn.
In regressie- en hypnotherapie maken we bewust gebruik van het vermogen om in trance te gaan.

Regressietherapie gaat ervan uit dat je klacht te maken heeft met een gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in de kindertijd of in de baarmoeder. Heel gericht zul je aankomen bij de gebeurtenis die verantwoordelijk is voor je probleem. Hierdoor is het mogelijk om de lading die op het probleem ligt eraf te halen. De gebeurtenis zal hierdoor niet veranderen maar de beleving ervan wel. We noemen het reïncarnatietherapie als je spontaan aankomt bij een gebeurtenis in een vorig leven.

Hypnotherapie kan je inzicht geven in je innerlijke conflicten en negatieve gevoelens en deze oplossen. Bijvoorbeeld door in trance naar een bepaalde situatie te gaan. Ook maak ik gebruik van visualisaties toegespitst op die dingen in je onderbewustzijn die te maken hebben met je probleem. Bij het moeilijk los kunnen laten van sterke emoties en gevoelens pas ik dikwijls EMDR toe (zie menu werkwijze).

NLP (neuro-linguïstisch programmeren) is een doeltreffende methode bij veranderingsprocessen. Het helpt je om uit bepaalde denkkaders te treden en patronen te doorbreken waardoor je jezelf en de wereld om je heen anders zult ervaren.

Healing en Therapie Groningen | juul@healing-en-therapie.nl | 06 29 568 663