Spiritual Response Therapy

Spiritual Response Therapy (SRT) is geïntroduceerd door R.E. Detzler (USA). Het is ontstaan vanuit contact met de bron en door diepgaande inzichten uit spirituele tradities, hedendaagse psychologische en geneeskundige stromingen.
SRT is een simpele, eenvoudige en subtiele methode die schadelijke, belemmerende restanten van gedachten en gevoelens opspoort. Het is een bewustmakingstechniek en gaat ervan uit dat de mens een ziel is in een menselijk lichaam. Het heeft daarom een spirituele basis. Spiritueel is het besef dat alles een deel is van een bron ofwel ‘Spirit’ en daarmee verbonden met de bron, met elkaar, met al dat is.

Volgens SRT heeft de mens niet alleen te maken met het bewuste maar ervaren wij ook invloeden van ons onderbewuste (zie onder Psychotherapie) als ook ons bovenbewuste. Onze ziel is deel van het bovenbewuste.
De ziel wil scheppen en ervaren en doet dit door zich met allerlei levensvormen, zoals de mens, te verbinden. Hierbij kan de ziel tijdens diens ontwikkeling negatieve energieën opdoen. Wanneer deze beleefde ervaringen niet worden verwerkt kunnen onverwerkte herinneringen/gevoelens in de ziel de mens beïnvloeden in dit huidige leven. Dit noemen we een programma. Het zorgt dat je jezelf in dit huidige leven beperkt en niet alle beschikbare mogelijkheden voor creatie van een succesvol leven gebruikt.
Doordat het lichaam deze restanten vasthoudt, kunnen er lichamelijke problemen ontstaan of worden klachten verergerd. En denk bijvoorbeeld aan het hebben van veel angsten of een fobie, het niet voor jezelf kunnen opkomen, je weinig waard voelen en nog veel meer.

Om dat wat zich in de ziel bevindt zichtbaar te maken, maak ik contact met het bovenbewuste (ook wel hoger zelf genoemd). Een pendel en kaarten zijn hierbij een hulpmiddel.
Er wordt onderzocht welk programma of welke programma’s in je leven van invloed zijn, waarna aan ‘de bron’ om zuivering van disharmonische energieën wordt gevraagd. De verkregen informatie vertaal ik vervolgens met je in woorden.
Wanneer we vanuit het zielenniveau inzicht krijgen in de gebeurtenissen die hebben geleid tot bepaalde emoties en besluiten, wanneer we dit (h)erkennen ofwel hiervoor onze verantwoording nemen dan kunnen de door ons zelf opgelegde beperkingen verdwijnen en ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

SRT zuivert op Zielsniveau. Dat betekent dat na de sessie, je Ziel weer vrij is om de eigen keuzes te maken en de weg van Liefde te lopen. Nog steeds is het dan mogelijk om minder leuke dingen mee te maken, maar dat is in overeenstemming met de dingen die je wilde leren en ervaren in dit leven.

SRT spoort programma’s op waar je je vaak niet van bewust bent, maar waardoor je belemmerende gedachten, gevoelens en patronen hebt of lichamelijke klachten. Mensen voelen zich na een SRT-zuivering vaak veel beter. Ze ervaren meer vrijheid, verlichting, rust etc., alsof het allemaal gemakkelijker, ‘met de stroom mee’ gaat. Bovendien ondersteunt een SRT behandeling de verdere behandeling meestal omdat eventuele blokkades die de therapie zouden kunnen doen mislukken worden getraceerd.

Healing en Therapie Groningen | juul@healing-en-therapie.nl | 06 29 568 663