top of page
Werkwijze

Je bent het meest gelukkig als je leeft vanuit wie je werkelijk bent.

Door je problemen word je je bewust op welk gebied dat nog niet het geval is.

Healing

MAATWERK

Ik werk doelgericht, in overleg met jou en volledig afgestemd op jou. 
Hierdoor is er ruimte voor heling, zodat je steeds meer terugkomt bij je eigen kracht.

Allereerst gaan we op zoek naar de kern van je probleem. Door onderliggende, belemmerende patronen bewust te worden en op te lossen, activeer je je zelfherstellend vermogen. Hierdoor is het mogelijk een probleem blijvend te transformeren.

Dit benader ik vanuit twee kanten:

 

 

Voor de psychotherapie maak ik gebruik van gesprekstherapie en de meest werkzame aspecten uit de alternatieve psychotherapie van hypnotherapie, regressietherapie en NLP (neuro-linguïstisch programmeren). Verder gebruik ik EMDR en SRT (spiritual response therapy) en werk ik met familieopstellingen

“Vanuit het NU naar acceptatie en zijn”

HEALING


Behalve de energie die we als “stroom” kennen en de energie die we uit ons voedsel halen, is er ook de energie die we uit onze omgeving halen via ons energiesysteem. Je aura en chakra’s zijn hierbij betrokken.

De chakra’s zorgen voor de uitwisseling van energie tussen omgeving en lichaam. Ze zijn als het ware een brug tussen het stoffelijke en niet-stoffelijke. Elk chakra heeft zijn eigen specifieke psychologische functies. Chakra’s kunnen geblokkeerd raken door bijvoorbeeld onplezierige ervaringen of belemmerende patronen waardoor er kans is op problemen.

 
De aard van je probleem is vaak exact af te lezen aan je energiesysteem. Dit kan effect hebben op zowel je psychologisch als lichamelijk functioneren. Bij mensen die zich tijdens het opgroeien niet veilig hebben gevoeld, functioneert het stuitchakra dikwijls niet goed. Dit kan zich o.a. uiten in rusteloosheid, te licht of te zwaar zijn, het hebben van financiële problemen of weinig discipline. Een ander voorbeeld is dat bij mensen die zich machteloos voelen of weinig eigenwaarde hebben, het zonnevlechtchakra vaak onvoldoende functioneert.


Als de chakra’s goed functioneren ben je fysiek, geestelijk en emotioneel in balans. Door te werken aan jezelf, bijvoorbeeld door middel van psychotherapie (zie psychotherapie hieronder) en/of door te werken met energie (healing) kun je dit realiseren. Ik voel of een chakra teveel of te weinig energie opneemt en waardoor dit komt. Door middel van healing en/of energieoefeningen kom je weer in balans. Dit is ook effectief als je onvoldoende geaard bent en/of niet goed bij jezelf kunt blijven.


Lichamelijke klachten behandel ik ook energetisch op de plek zelf. Dit werkt verlichtend en helend. Verder bespreken we energie-oefeningen die je thuis kunt doen.

Psychotherapie

PSYCHOTHERAPIE

 
Het doel van psychotherapie is om jezelf te bevrijden van overtuigingen en/of angsten die voortkomen uit (oude) ervaringen. Ik maak gebruik van diverse methoden uit verschillende psychotherapeutische disciplines afgestemd op het probleem en op de persoon. Om je inzicht te geven in de achtergrond van de methoden die ik gebruik, volgt hieronder een korte beschrijving.

Je bent je vaak niet precies bewust waar hetgeen je belemmert vandaan komt. Dit komt omdat veel onbewuste processen ons denken en handelen beïnvloeden. Je zou het je kunnen voorstellen als een ijsberg waarvan een klein gedeelte, het bewuste, boven het wateroppervlak zichtbaar is. Het gedeelte onder het wateroppervlak, het onderbewuste, is veel groter en minstens zo belangrijk.
 
In het onderbewuste is echter ook veel kennis beschikbaar om je probleem te verwerken en op te lossen. In principe heb je dus zelf alles in huis om weer grip te krijgen op je probleem. Daarom kan het in de therapie van belang zijn om toegang te krijgen tot je onderbewuste. Om toegang te krijgen tot de kennis die in het onderbewuste is opgeslagen, maken we gebruik van ‘trance’.

Trance

TRANCE
 
Trance is een verandering in je bewustzijn waardoor je in contact komt met je onderbewuste. Het is een toestand van ontspanning en geconcentreerde aandacht waardoor je je meer kunt openstellen voor dieperliggende gevoelens en verbanden.

Het bewuste observerende zal daarbij altijd op de achtergrond aanwezig zijn.  Iedereen heeft eigenlijk wel ervaring met trance, zoals dagdromen of bijvoorbeeld zo opgaan in een boek of film dat je opschrikt van de telefoon. Het in trance komen is heel eenvoudig en het is iedere keer weer bijzonder welke inzichten zich openbaren in deze staat van bewustzijn. In regressie- en hypnotherapie maken we bewust gebruik van het vermogen om in trance te gaan.

Regressietherapie

REGRESSIETHERAPIE

Regressietherapie gaat ervan uit dat je klacht te maken heeft met een gebeurtenis uit het verleden, bv. in de kindertijd of in de baarmoeder.

Heel gericht zul je aankomen bij de gebeurtenis die verantwoordelijk is voor je probleem. Hierdoor is het mogelijk om de lading die op het probleem ligt eraf te halen. De gebeurtenis zal hierdoor niet veranderen maar de beleving ervan wel. We noemen het reïncarnatietherapie als je spontaan aankomt bij een gebeurtenis in een vorig leven.

Hypnotherapie

HYPNOTHERAPIE

Hypnotherapie kan je inzicht geven in je innerlijke conflicten en negatieve gevoelens en deze oplossen. Bijvoorbeeld door in trance naar een bepaalde situatie te gaan.

Ook maak ik gebruik van visualisaties toegespitst op die dingen in je onderbewustzijn die te maken hebben met je probleem. Bij het moeilijk los kunnen laten van sterke emoties en gevoelens pas ik dikwijls EMDR toe (zie hieronder).

NLP

NLP

NLP (neuro-linguïstisch programmeren) is een doeltreffende methode bij veranderingsprocessen.

Het helpt je om uit bepaalde denkkaders te treden en patronen te doorbreken waardoor je jezelf en de wereld om je heen anders zult ervaren.

EMDR

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een psychotherapeutische verwerkingstechniek.

Ik gebruik EMDR als mensen gedachten en gevoelens niet goed kunnen loslaten ten aanzien van een bepaalde situatie, gebeurtenis of een persoon. Dit kan een eenmalige traumatische ervaring zijn, bijvoorbeeld een geweldsmisdrijf of een ongeval maar het kan ook bijzonder effectief zijn bij angsten, relatieverwerking en subassertiviteit.

Na voorbespreking bestaat EMDR grofweg uit drie stappen:

1. je concentreert je op de emoties en gevoelens behorende bij de situatie,

    terwijl je je focust op mijn vingers die ik van links naar rechts beweeg

2. een periode van rust waarbij je je ogen sluit

3. we bespreken hoe het met je gaat en hoe je je voelt.

Deze stappen herhalen we. In dit proces ontstaan vaak spontaan inzichten of er komt een nieuwe laag naar voren waarmee vervolgens in stap 1 gewerkt kan worden. Het leidt er toe dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest, meestal binnen 1 sessie. Je weet dan nog hoe het was maar je hebt er geen last meer van. Dit werkt erg bevrijdend.

SRT

SPIRITUAL RESPONSE THERAPY(SRT)

Spiritual Response Therapy (SRT) is geïntroduceerd door R.E. Detzler (USA). Het is ontstaan vanuit contact met de bron en door diepgaande inzichten uit spirituele tradities, hedendaagse psychologische en geneeskundige stromingen. SRT is een simpele, eenvoudige en subtiele methode die schadelijke, belemmerende restanten van gedachten en gevoelens opspoort. Het is een bewustmakingstechniek en gaat ervan uit dat de mens een ziel is in een menselijk lichaam. Het heeft daarom een spirituele basis. Spiritueel is het besef dat alles een deel is van een bron ofwel ‘Spirit’ en daarmee verbonden met de bron, met elkaar, met al dat is.

Volgens SRT heeft de mens niet alleen te maken met het bewuste maar ervaren wij ook invloeden van ons onderbewuste (zie onder Psychotherapie) als ook ons bovenbewuste. Onze ziel is deel van het bovenbewuste. De ziel wil scheppen en ervaren en doet dit door zich met allerlei levensvormen, zoals de mens, te verbinden. Hierbij kan de ziel tijdens diens ontwikkeling negatieve energieën opdoen. Wanneer deze beleefde ervaringen niet worden verwerkt kunnen onverwerkte herinneringen/gevoelens in de ziel de mens beïnvloeden in dit huidige leven. Dit noemen we een programma. Het zorgt dat je jezelf in dit huidige leven beperkt en niet alle beschikbare mogelijkheden voor creatie van een succesvol leven gebruikt. Doordat het lichaam deze restanten vasthoudt, kunnen er lichamelijke problemen ontstaan of worden klachten verergerd. En denk bijvoorbeeld aan het hebben van veel angsten of een fobie, het niet voor jezelf kunnen opkomen, je weinig waard voelen en nog veel meer.

Om dat wat zich in de ziel bevindt zichtbaar te maken, maak ik contact met het bovenbewuste (ook wel hoger zelf genoemd). Een pendel en kaarten zijn hierbij een hulpmiddel. Er wordt onderzocht welk programma of welke programma’s in je leven van invloed zijn, waarna aan ‘de bron’ om zuivering van disharmonische energieën wordt gevraagd. De verkregen informatie vertaal ik vervolgens met je in woorden. Wanneer we vanuit het zielenniveau inzicht krijgen in de gebeurtenissen die hebben geleid tot bepaalde emoties en besluiten, wanneer we dit (h)erkennen ofwel hiervoor onze verantwoording nemen dan kunnen de door ons zelf opgelegde beperkingen verdwijnen en ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

SRT zuivert op Zielsniveau. Dat betekent dat na de sessie, je Ziel weer vrij is om de eigen keuzes te maken en de weg van Liefde te lopen. Nog steeds is het dan mogelijk om minder leuke dingen mee te maken, maar dat is in overeenstemming met de dingen die je wilde leren en ervaren in dit leven.

SRT spoort programma’s op waar je je vaak niet van bewust bent, maar waardoor je belemmerende gedachten, gevoelens en patronen hebt of lichamelijke klachten. Mensen voelen zich na een SRT-zuivering vaak veel beter. Ze ervaren meer vrijheid, verlichting, rust etc., alsof het allemaal gemakkelijker, ‘met de stroom mee’ gaat.

Bovendien ondersteunt een SRT  behandeling  de verdere behandeling meestal omdat eventuele blokkades die de therapie zouden kunnen doen mislukken worden getraceerd.

Familieopstellingen

FAMILIEOPSTELLINGEN

Familieopstellingen, ook wel systemisch werken genoemd, is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger is ontwikkeld.

Een opstelling laat zonder veel woorden zien welke plek we in ons huidige systeem innemen, bijvoorbeeld in gezin, familie van herkomst, afdeling van het werk, vereniging etc.  Ook gebruik ik het succesvol om problemen op te stellen waarin iemand een bepaald (obsessief) gedrag moeilijk kan loslaten.

Opstellingen helpen om tot dan toe onbewuste of half bewuste verbanden te zien én hoe we ons liefdevol los kunnen maken uit de zo genoemde verstrikkingen die in het dagelijks leven belemmerend werken. Het maakt de kern van een probleem zichtbaar. Het ervaren van het verloop van de opstelling geeft inzicht en ruimte voor verandering. Hierdoor gaat de energie weer stromen en vindt heling en rust plaats.

In de praktijk werk ik 1 op 1 met de cliënt. Ik gebruik attributen (poppetjes of stenen) als representanten voor personen, problemen, eigenschappen en/of emoties.

Access Bars

ACCESS BARS®
 

Access Bars® is een behandeling die werkt met 32 energetische banen en punten op je hoofd. Deze punten bevatten de elektrische lading van alle beperkende ideeën, gedachten, gevoelens en emoties die zorgen voor vermoeidheid, stress en beperkingen in je leven.

 

Door zachte aanraking gaan deze energetische banen stromen en worden blokkades in je lichaam opgelost. Hierdoor kun je meer ruimte in je hoofd en lichaam ervaren.
 

Met behulp van een zachte, lichte aanraking op het lichaam (met name op je hoofd) wordt een diepe ontspanning gecreëerd die een gevoel van ruimte geeft in het lichaam. Het resultaat is een stimulans voor het immuunsysteem en het zelfherstellend vermogen.

Cliënten geven onder andere aan door deze behandeling veel minder ‘in het hoofd te zitten’, beter te slapen en een groter gevoel van algeheel vertrouwen te hebben.

bottom of page